Kino Úsmev má milú ambíciu prepájať rôzne komunity

Inklúzia zraniteľných skupín, vedenie detí k tolerancii a spolupráci či scitlivovanie voči potrebám iných. Tomuto všetkému sa môžu deti priučiť v rámci Inkluzívneho tábora v Kine Úsmev.

V priebehu týždňa si deti môžu osvojiť jednotlivé časti filmovej tvorby. Naučia sa animovať, pracovať s technikou či strihať. Výsledok ich tvorby, otvorí v piatok tretí ročník Inkluzívneho festivalu, ktorého hlavnou témou je nádej.

Počas dvojdňového festivalu prinesie Kino Úsmev originálne filmové formáty, ktoré sprístupňujú filmové premietanie rôznym zraniteľným skupinám. Atmosféru kina si tak môžu vychutnať ľudia so zrakovým či sluchovým znevýhodnením, ale aj ľudia trpiaci autizmom či demenciou. Dvere sú však otvorené aj pre širokú verejnosť.

Komentáre