Cyklisti z Wuppertalu utužujú národné priateľstvo

Združenie DER GRÜNE WEG z Wuppertalu bicykluje do svojich partnerských miest už 25 rokov. Od júna prešli cez Veľkú Britániu, Nemecko a Poľsko až do našej krajiny. Priniesli vyhlásenie s názvom Friendship First, ktoré symbolizuje pretrvávajúce vzťahy medzi týmito mestami.

Vyhlásenie o tejto mierovej ceste dosposiaľ podpísali primátori všetkých partnerských krajín Wuppertalu. Po absolvovaní celej výpravy bude originál vystavený na radnici vo Wuppertale a kópiu dostane každé partnerské mesto.

Komentáre