Správa mestskej zelene skrášľuje ulice metropoly východu

Výsadba kvetov môže byť súčasťou sezónnych záhradníckych aktivít, ktoré sa uskutočňujú každý rok, aby sa oživila mestská zeleň a zlepšila estetika miesta. O to všetko sa celý rok starajú šikovní pracovníci SMsZ.

Komentáre