Nová výstava VSM prezentuje jeden z najväčších skanzenov v Európe

V areáli Katovej bašty pribudla novinka v podobe exteriérovej výstavy Podkarpatského múzea v Krosne o jedinečnom archeologickom náleze a jednom z najväčších skanzenov v Európe v Trzcinici. Expozičné panely sú usporiadané chronologicky a venujú sa dobre bronzovej či obdobiu stredoveku. Nechýba zobrazenie každodenného života a remesiel danej doby. Výstava bude pre návštevníkov k dispozícii od 2. augusta do 29. októbra.

Komentáre