Projekt Digitálny žiak zožal na Luníku IX veľký úspech

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spustilo pred niekoľkými mesiacmi v spolupráci s Digitálnou koalíciou projekt Digitálny žiak. Jeho primárnym cieľom je zvýšiť dostupnosť digitálnych technológií pre žiakov zo znevýhodneného prostredia, vrátane marginalizovaných rómskych komunít.

Zákonní zástupcovia a oprávnení žiaci prejavujú o registráciu a možnosť získať príspevok veľký záujem. Na základnej škole na Luníku IX registrujú takmer 500 oprávnených žiakov.

Niektorí žiaci z Luníka IX však nemajú prístup k internetu či elektrine, aj na toto však mestská časť počas projektu myslela, a je ochotná podať týmto žiakom pomocnú ruku.

Komentáre