Historická účelová budova Východoslovenského múzea oslavuje 120 rokov

Historická účelová budova Východoslovenského múzea oslavuje 120 rokov. Táto dominanta Košíc bola špeciálne postavená pre účely múzea a na území Slovenska patrí medzi unikáty. Svojmu zameraniu slúži nepretržite od svojho vybudovania až do dnešných dní. Na všetkých, okrem voľného vstupu, čakal pestrý program. Návštevníci si mohli vychutnať stále expozície, ale aj nové výstavy, hudobný program či svetelné ilúzie na priečelí budovy.

Komentáre