Odpad vyzbieraný na Šibenej hore zaplnil jeden veľkoobjemový kontajner

Odpad vyzbieraný na Šibenej hore zaplnil jeden veľkoobjemový kontajner. Čistota patrí medzi priority zamestnancov Správy mestskej zelene v Košiciach, preto každý týždeň vyrážajú do terénu a likvidujú čierne skládky. Strmé svahy Šibenej hory, ktoré sú pokryté stromami a kríkmi sú jeden z najnáročnejších terénov, ktoré spravuje Správa mestskej zelene. Zamestnanci zo Strediska Juh sa síce riadne zapotili, ale výsledok stojí za to.

Komentáre