V tréningovej hale Steel Arény sa uskutočnil metodický deň telesnej výchovy

V priestoroch tréningovej haly Steel Arény sa uskutočnil metodický deň telesnej výchovy pre učiteľov 1. stupňa základných škôl. Bol zameraný na teoretickú a praktickú prípravu profesionálnymi trénermi v rámci programu „Tréneri na školách“. Súčasťou Metodického dňa bola aj prezentácia novej dočasnej palubovky, ktorou mesto Košice v letných mesiacoch rozšíri kapacity krytej športovej infraštruktúry na území mesta.

Komentáre