CELOSVETOVÁ ŠPIČKA ATLÉTOV SA STRETLA V KOŠICIACH

Tento Atletický míting mal prvýkrát bronzový štatút seriálu World Athletics Continental Tour.

Dosiahli ho tri disciplíny – trojskok mužov a diaľka mužov aj žien. Atléti vytvorili nové rekordy vo všetkých hlavných kategóriách

Diváci a atléti si mohli počas pretekov vychutnať aj krásnu scenériu Dómu sv. Alžbety.

Komentáre