Botanická záhrada UPJŠ sa stala domovom exotických motýľov

Botanická záhrada UPJŠ sa stala domovom exotických motýľov. Špeciálna motýlia šou aj tento rok prilákala množstvo návštevníkov. Motýle boli do botanickej záhrady privezené vo forme kukiel, ktoré sa budú postupne liahnuť v špeciálne pripravených liahňach. Kukly sa budú dovážať priebežne, aby návštevníci počas výstavy mohli vidieť čo najviac rôznych druhov. Liahnutie motýľov trvá rôzne dlhú dobu v závislosti od druhu motýľa a podmienok prostredia. Väčšina bežných druhov motýľov po vyliahnutí z kukly ukončí svoju existenciu do dvoch týždňov.

Komentáre