V Košiciach sa uskutočnil národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej?“

Dôsledky zmeny klímy sú dlhodobo medializované na globálnej úrovni. Na národnej, regionálnej a miestnej úrovni si kompetentní uvedomujú, že tieto zmeny neobídu ani nás v „srdci Európy“. Dôkazom toho je aj národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej?“. V Košickom regióne prognózy predpokladajú tempo rastu priemernej ročnej teploty do roku 2030 o 2 až 4°C. Zároveň by malo dôjsť k nárastu počtu tropických dní, a to o 1 až 10 dní v roku, čo predstavuje až 70-percentné zvýšenie oproti súčasnosti. V Košickom kraji bolo uskutočnených množstvo opatrení zameraných na zadržanie vody v krajine a na ochranu a obnovu biodiverzity.

Komentáre