STM na novej výstave predstavuje Enigmu a tajný svet šifier

Slovenské technické múzeum v Košiciach pripravilo výstavu, ktorá prezentuje artefakty z oblasti šifrovania, kódovania, sledovania alebo odpočúvania a venuje sa aj kryptografii, kryptoanalýze a steganografii. Unikátnym exponátom výstavy je nemecký šifrovací stroj ENIGMA, model M3 vyrobený v roku 1942, ktorý je v súčasnosti jediný na Slovensku. Názov stroja ENIGMA je odvodený od novogréckeho slova, ktoré v preklade znamená záhada alebo hádanka. Z celkového vyrobeného počtu týchto šifrovacích zariadení sa dodnes vo svetových múzeách a súkromných zbierkach zachovalo nie viac ako 350 exemplárov. Výstava Enigma – Tajný svet šifier je k dispozícii pre verejnosť od 12. mája do 17. decembra.

Komentáre