Pre chránené Ropuchy zelené vybudujú v Košiciach mokrade

Práve v tomto období sa rozmnožuje chránený druh žiab Ropuchy zelené. Obdobie rozmnožovania začína v apríli a môže trvať až do augusta. Tieto žaby nájdeme aj v meste – ich domovom tu sú fontány, napríklad tá v Mestskom parku.

Vo fontáne im dokonca vybudovali akési výlezy z kameňov, vďaka ktorým sa môžu ropuchy dostať z vody do parku, kde prebývajú.

Práve pre nich plánujú v parku postaviť mokrade alebo jazierka pre žaby a navyše priestor kde sa budú môcť ukryť.

Ďalšia kolónia chránených ropúch sa nachádza aj na Terase. Ich domovom tu bola fontána v Zuzkinom parku, tá však aktuálne čaká na svoju rekonštrukciu. Keďže v nej nie je žiadna voda, vybudujú tu pre žaby taktiež náhradnú mokraď.

Na mokraď získala základná škola Považská financie z projektu participatívneho rozpočtu a teda od samotnej mestskej časti. Vybudovať by ju chceli v priebehu tohto roka.

Komentáre