VÚSCH zachraňuje životy už 20 rokov

V týchto dňoch si Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb pripomína 20. výročie svojho vzniku. Za dobu svojej existencie tu lekári vykonali viac ako 220 tisíc invazívnych a intervenčných výkonov. Hlavnou úlohou ústavu je poskytovanie komplexnej kardiovaskulárnej starostlivosti a to v ambulantnej aj lôžkovej časti vrátane invazívneho kardiologického a kardiochirurgického programu. Výstavba by mala začať v roku 2024 a v roku 2026 by pacienti mali mať k dispozícii úplne novú budovu s patričným vybavením a špičkovým personálom.

Komentáre