Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2023

V závere apríla sme sa dočkali. Poslanci mestského zastupiteľstva jednohlasne schválili programový rozpočet. Mesto Košice bude tento rok hospodáriť s takmer 300-miliónmi eur, čo je takmer o 9 percent viac ako vlani.

Celkové príjmy tohtoročného rozpočtu predstavujú približne 298 miliónov eur, jeho výdavková časť má dosiahnuť okolo 296 miliónov. Prebytok vo výške 2 milióny eur predstavuje poplatok za rozvoj, ktorý je určený na prerozdelenie medzi mesto a mestské časti v nasledujúcich rokoch.

Aj napriek kríze za však podarilo zvýšiť rozsah sociálnych služieb. Na terénnu opatrovateľskú službu je vyčlenených takmer 3,4 milióna eur, čo je o 5 percent viac ako bolo čerpané vlani. Aby však bolo vôbec možné predložiť na rokovanie zastupiteľstva vyrovnaný rozpočet, muselo si mesto zobrať úver v celkovej výške 14,9 milióna eur.

Vďaka prijatému úveru bude môcť mesto pokračovať vo všetkých plánovaných investíciách.

Dieru v rozpočte, kvôli ktorej muselo byť mesto 4 mesiace v provizóriu, spôsobil napríklad aj schválený rodinný balíček a ďalšie legislatívne zmeny. Mesto tak kvôli rozhodnutiam zo strany vlády, prišlo o 30 miliónov eur.

Komentáre