O zvýšení poplatku za odpad sa stále nerozhodlo

Zvyšovanie poplatkov za odpad bolo opäť témou utorkového mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Mesto vyšší poplatok za odpad odôvodňuje tým, že má už niekoľko rokov nevyrovnané hospodárenie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom. Tým pádom musí mesto na nakladanie s komunálnym odpadom doplácať z iných zdrojov rozpočtu, a teda v zmysle zákona ide o nezákonný stav. Poslanci už o výške poplatku rokovali minulý týždeň, vtedy nárast cien odmietli. V stredu ale dospeli k dohode a po niekoľkohodinovej diskusii sa rozhodli rokovanie o zvýšení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od roku 2024 prerušiť na najbližší riadny termín mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na jún. Už vo štvrtok sa však poslanci zídu opäť na ďalšom mimoriadnom zasadnutí, na ktorom budú rokovať o návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025, ktorý okrem iného počítal aj so zvýšením poplatkov za komunálny odpad.

Komentáre