Na základných školách v Košiciach sa uskutočnili zápisy do prvého ročníka

Na 34 základných školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa uskutočnili zápisy do prvého ročníka. Tie sa týkajú detí, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia šesť rokov a takisto platia aj pre deti, u ktorých nastal odklad školskej dochádzky. Rodičia mohli zapísať dieťa do základnej školy podľa školského obvodu, kde majú trvalý pobyt, alebo si mohli vybrať aj inú školu. Na zápis okrem vyplnenej prihlášky s osobnými údajmi budúceho prváka bol potrebný aj jeho rodný list a občianske preukazy oboch rodičov. V aktuálnom školskom roku navštevuje košické ZŠ 2150 prvákov. O prijatí dieťaťa do prvého ročníka rozhodne riaditeľ ZŠ do 15. júna tohto roka.

Komentáre