Potravinovú pomoc si prišlo prevziať zhruba päťsto Staromešťanov

Šošovica, cestoviny, olej, cukor či piškóty. Aj tieto potraviny si našli ľudia, ktorí sa ocitli na hranici chudoby, v potravinových balíčkoch pomoci.

Balíčky pomoci sú projektom, ktorý je hradený Európskou úniou. Distribúciu má na starosti Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s neziskovými organizáciami. Balíčky sú určené poberateľom dávok v hmotnej núdzi či osobám v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii. Postupne si ich prevezmú najodkázanejšie osoby vo všetkých MČ Košíc. Zhruba 500 ľudí si pre ne prišlo aj do Sobášnej siene v MČ Staré mesto.

Na zozname príjemcov pomoci sa tak ocitli ľudia bez domova, ale aj vysokoškolsky vzdelaní Košičania. Pred Sobášnou sieňou sa už od rána tvorili dlhé rady.

Ľudí v hmotnej núdzi pribúda. Tí, ktorým bola potravinovaá pomoc priznaná, boli vopred informovaný o tom, aby si balíček prišli prevvziať.

12. apríla si budú môcť Staromešťania prísť prevziať aj balíčky so základnými hygienickými potrebami. Na Sídlisku Ťahanovce budú balíčky rozdávať 11. apríla, na Severe o dva dni neskôr.

Komentáre