Knižnica pre mládež mesta Košice našla nového Kráľa detských čitateľov

Tretím rozhodujúcim kolom vyvrcholilo v Knižnici pre mládež mesta Košice hľadanie nového Kráľa detských čitateľov. Do súťaže o kráľovský titul sa zapojili žiaci 6. a 7. ročníkov základných škôl a študenti I. stupňa osemročných gymnázií. Cieľom semifinálového kola bolo zistiť čitateľský profil adeptov na post kráľa či kráľovnej. Ich úlohou bolo vypracovať prezentáciu literárneho žánru, ktorý čítavajú najradšej.

Komentáre