VSM vydalo Obrázky z prvorepublikových Košíc, ktoré sú venované školstvu

Východoslovenské múzeum v Košiciach vydáva už štvrté pokračovanie mimoriadne obľúbenej série publikácií Obrázky z prvorepublikových Košíc. Tentokrát zamerané na košické školstvo a ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež. Čitatelia sa dozvedia podrobné a zaujímavé informácie o školskom systéme medzivojnovej Československej republiky, učebniciach, internátoch a mimoškolských aktivitách škôl. Mnohé významné školy spomenuté v knihe pretrvali dodnes vo svojich pôvodných historických budovách alebo ako nástupnícke školy presťahované do iných budov.

Komentáre