ROZHOVOR: VIA ABA pomáha deťom s poruchami autistického spektra

Občianske združenie VIA ABA vzniklo zo spoločnej iniciatívy rodičov a odborníkov s cieľom zlepšiť komplexnú starostlivosť a kvalitu života ľudí s poruchami autistického spektra a inými neurovývinovými poruchami a ich rodín. Snažia sa sprístupňovať rodičom a odborníkom najnovšie vedecké poznatky o intervenciách, ktoré sú založené na empirickej evidencii, najmä o aplikovanej behaviorálnej analýze a jej využití pri výchove a vzdelávaní detí s PAS. V rozhovore sa dozviete množstvo zaujímavých informácií, ktoré môžu pomôť ľuďom vo vašom okolí.

Komentáre