Mesto Košice aj naďalej hospodári v rozpočtovom provizóriu

Mesto Košice aj naďalej hospodári v rozpočtovom provizóriu. 

Počas jeho trvania nesmú výdavky prekročiť jednu dvanástinu z celkových výdavkov schváleného rozpočtu z roku 2022. Dôvodom provizória sú najmä škrty do rozpočtu zo strany vlády.

Slovenská vláda pripravila mesto Košice kvôli schválenému rodinnému balíčku a ďalším legislatívnym zmenám o 31 miliónov eur.

Časť chýbajúcich penňazí do rozpočtu by mohla potiecť aj z Európskej únie. Jedná sa o približne 6 a pol milióna eur. Mesto Košice môže dostať túto dotáciu za pomoc odídencom z Ukrajiny.

V rozpočtovom provizóriu funguje od začiatku roku aj Bratislava. Pre Košice by chcel primátor mesta predložiť rozpočet do konca apríla.

Komentáre