Centrom prvého kontaktu prešlo vyše 100 000 utečencov

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Košice sa stali miestom kde prúdili tisíce utečencov pred vojnou. Ich kroky smerovali zo stanice priamo do Centra pomoci na ,,ČH-čku’’.

Väčšina utečencov sa v centre zdržala maximálne do troch dní a potom išli ďalej. Pre väčšinu z nich boli Košice najmä tranzitné miesto. Aj to je dostatočný čas na to aby zamestnanci centra spoznali množstvo príbehov.

V centre spočiatku poskytovali len základné služby ako stravu či nocľah, postupom času sa ale rozširovali.

V začiatku krízy využívalo tieto služby denne 2500 utečencov. Postupne sa situácia stabilizovala.

Utečencom nepretržite pomáha nielen stály personál v počte okolo 60 osôb. Jeho neoddeliteľnou súčasťou boli aj stovky dobrovoľníkov. Dnes tu pracujú aj samotní odídenci, ktorí centrum navštívili pred rokom, keď tu hľadali pomoc.

Komentáre