V knižnici odštaroval projekt: Sociálne podnikanie – Každý vie byť užitočný

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

V rámci projektu “Sociálne podnikanie – Každý vie byť užitočný” pripravili študenti Spojenej školy na Opatovskej ceste projekt neformálneho vzdelávania a workshopov pre žiakov 2.stupňa košických základných škôl. Ako pilotné podujatie pripravili pre zamestnancov Knižnice pre mládež mesta Košice kvíz o metropole východu.

Komentáre