Košické vnútrobloky dostanú novú tvár

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Košické vnútrobloky dostanú novú tvár. Prípravné práce už začali vo vnútrobloku Jasuschova – Bauerova na sídlisku KVP. Pribudne tam nová zeleň, dreviny, lavičky a ďalší mobiliár, športové plochy a herné prvky. Okrem toho sa zrekonštruujú a dobudujú komunikácie v rámci vnútrobloku. Revitalizácia vnútrobloku bude stať 402 667 eur má byť hotová počas budúcoročných letných prázdnin. Revitalizácie sa postupne dočkajú aj ďalšie vnútrobloky. Nevyužívaný priestor vo vnútrobloku na Čínskej ulici na Sídlisku Ťahanovce chce mesto pretvoriť na oddychovú zónu. V pláne sú parkové úpravy, vysadenie záhonov, inštalácia lavičiek, herných prvkov aj drobnej architektúry. Tú budú tvoriť vynovené schodiská spojené gabionovými múrikmi, ktoré poskytnú aj možnosť na sedenie. Zmeny nastanú aj v lokalite Turgenevova – Lomonosovova na Juhu, verejné priestranstvo na Lidickom námestí v mestskej časti Dargovských hrdinov a na materskej škole Kalinovská 9. Uvedené projekty už majú vysúťaženého zhotoviteľa a aktuálne prebieha proces administratívnej finančnej kontroly. Na projekty získalo mesto financie z eurofondov vo výške 2,4 milióna eur. Spolufinancovanie zo zdrojov mesta je vo výške päť percent.

Komentáre