Veľtrh Dni príležitostí pritiahol na TUKE zamestnávateľov a študentov

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

V utorok 22. novembra sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach uskutočnil veľtrh Dni príležitostí. Ten vytvára priestor pre spoločnosti na nadviazanie priameho kontaktu so študentmi, ktorí predstavujú budúcich zamestnancov. Študenti zas môžu získať reálnu predstavu o pracovných ponukách. Študenti mohli získať prehľad o pracovných možnostiach vo svojom odbore, porozprávať sa s odborníkmi a zistiť aké vedomosti a zručnosti vyžaduje konkrétna pracovná pozícia.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku