Expertíza Colného úradu Košice odhalila falošné bločky

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Colný úrad Košice vykonal od začiatku roka 309 kontrol zameraných na vydávanie pokladničných dokladov pri predaji tovarov a služieb. V prevádzkach podnikateľov uskutočnil kontrolné nákupy spojené s preverovaním údajov zasielaných do systému e-kasa. Porušenie zákona bolo zistené v polovici prípadov. Kontroly boli zamerané na subjekty, pri ktorých bolo identifikované riziko podvodného správania. Najčastejším porušením zákona zostáva nezaevidovanie pokladničných dokladov pri prijatí tržby. Výsledkom práce colníkov bolo aj zabezpečenie on-line registračnej pokladnice na základe dôvodného podozrenia z pozmeňovania údajov odosielaných do systému e-kasa. Technická analýza pokladničného programu u jedného z podnikateľov odhalila nezaevidovanie dokladov v systéme e-kasa v sume predstavujúcej takmer jeden milión eur.

Komentáre