Mesto Košice ocenilo žiakov za ich úspechy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Snahu žiakov a študentov, ktorí sa počas školského roka zapájali do rôznych sútaží či olympiád ocenilo aj mesto Košice na 17. ročníku podujatia Mesto Košice deťom.

Tento rok získalo ocenenie 70 detí nielen z mestských základných škôl. Pozornosti mesta neunikla ani MŠ Budapeštianska 1, na ktorej pôsobí aj súbor Červenáčik, škôlkári, ktorí sa od malička učia ako posyktnúť prvú pomoc, aké číslo zavolať v prípade núdze, ale aj to prečo je darovanie krvi dôležité.

Diplom a darček si neodniesli len žiaci, ktorí dosiahli úspechy v krajských, celoštátnych či regionálnych kolách súťaží.

Na pódium sa postavili aj tí, ktorí dosiahli zaujímavé výsledky v oblasti športu – napríklad aj v atletike. Byť povšimnutí zo strany riaditeľa školy či mesta je pre žiakov akýmsi zadosťučinením.

Ocenení boli žiaci z 34 škôl, 5 základných umeleckých škôl a jednej materskej školy.

Komentáre