Košická knižnica ponúka “Digitálne jednohubky”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Digitálne jednohubky. To je názov jedinečnej výstavy študentov a absolventov odboru Dizajn digitálnych aplikácií na Škole umeleckého priemyslu Košice. Cieľom výstavy je ukázať čo všetko obnáša práca UX dizajnérov, ktorými sa títo študenti môžu v budúcnosti stať.

Študenti tohto odboru vytvárajú návrhy webových či mobilných aplikácií. Aby ich však mohli pretvoriť do digitálnej podoby musia zvládnuť aj výtvarnú prípravu a kresbu.

Vytvoriť dizajn webu či aplikácií si teda vyžaduje dávku kreativity a umenia.

Študenti tohto odboru spolupracujú s niekoľkými firmami, ktoré im počas roka dávajú rôzne zadania. Študentom počas roka robia akýchsi mentorov.

Digitálne jednohubky a teda výstupy študentov a absolventov Dizajnu digitálnych aplikácií si v Litparku môžete pozrieť do konca júla.

Komentáre