Taliansko darovalo ukrajinským hasičom humanitárnu pomoc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Taliansko poskytlo humanitárnu pomoc. Ukrajinská strana prebrala v piatok v Haniske pri Košiciach hasičskú techniku, konkrétne 41 hasičských cisterien, 3 menšie špecializované zásahové vozidlá a jeden príves. Náklad sprevádza 15 talianskych hasičov, 3 zástupcovia talianskej civilnej ochrany a zástupcovia logistickej spoločnosti zodpovednej za prepravu. Okrem hasičských áut pred pár týždňami Talianska civilná ochrana vybudovala v Michalovciach tábor na ubytovanie približne 250 utečencov z Ukrajiny.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku