Knižnica pre mládež mesta Košice ocenila víťazov Literárnych Košíc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Po dvoch pandemických rokoch si mohli víťazi Literárnych Košíc prevziať svoje ocenenia opäť naživo. Dlhoročná a tradičná autorská literárna súťaž pre detských autorov, žiakov 5. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií sa uskutočnila už 27. krát. Vôbec po prvýkrát bola vyhlásená už v roku 1995. Súťažnú porotu tvorila stabilná zostava v zložení manželia Andričíkovci, ktorí pedagogicky pôsobia na UPJŠ v Košiciach a pedagógovia Peter Karpinský s Jánom Gavurom z Prešovskej univerzity v Prešove. Podľa slov porotcov boli víťazné práce vtipné, originálne, mali nadhľad nad témami a máločo sa im dalo vyčítať. Víťazné práce budú zverejnené v printovej aj elektronickej podobe pod názvom Zborník ocenených prác 2022.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku