Štátne divadlo sa otvára, prináša otvorené skúšky nových titulov

Po nútenej pauze sa otvára aj Štátne divadlo v Košiciach. Jedným z prvých predstavení pre divákov bola otvorená skúška baletnej inscenácie Orbis Pictus. Prezentované dielo hovorí napríklad aj o pandémii moru v 16. storočí – popisuje, ako ľudia ignorovali lekárov či vedcov. V hre nachádzame aj paralelu so súčasnou situáciou.

Otvorené skúšky a vo všeobecnosti aj samotné otvorenie divadla diváci prijali s nadšením. Na ďalšiu otvorenú skúšku budú môcť diváci nahliadnuť 27. januára – pôjde o jednu z najslávnejších opier Pucciniho Toscy.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku