Tajomstvá archívov – Rok v Košickej Novej Vsi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Vo vianočnej časti Tajomstiev archívov sme navštívili Košickú Novú Ves a pozreli sme sa na to, ako sa tam žilo pred desiatkami rokov. Dušan a Margita Gozdagovci pospomínali na to, ako prebiehal rok – od fašiangov, cez žatvu až po Vianoce.

Komentáre