Škôlky v Starom meste budú zatvorené

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Aj keď školy a škôlky počas celoštátneho lockdownu ostávajú otvorené a výučba pokračuje, škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Staré mesto ostávajú zatvorené. Prezenčná forma prevádzkovania šiestich MŠ bude prerušená od pondelka 29.11.2021 do 12.12.2021 z dôvodu vysokého percenta chorobnosti, a hlavne z pandemických dôvodov.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku