Most na Tr. SNP sa búrať nemusí

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Most, ktorý uzavrela UNLP koncom septembra a ktorý spája areál na Tr. SNP s areálom na Ipeľskej ulici sa búrať nemusí. Vyplýva to z posudku Správy ciest KSK. Nosná konštrukcia a spodná stavba nevykazujú viditeľné poruchy, ktoré by boli predpokladom rizika náhleho zrútenia mosta. Pre dopravu pod ním je teda most bezpečný. Jeho technický stav však okrem prechodu peších chodcov neumožňuje prejazd vozidiel po ňom. Most bude musieť prejsť rekonštrukciou. Tá závisí od finančných zdrojov a vyjadrenia sa Ministerstva zdravotníctva ako vlastníka. Dovtedy sa na moste budú vykonávať pravidelné denné kontroly, čistenie a podľa potreby aj malé údržbárske práce. Most bude dostupný pre peší prístup zamestnancov UNLP, ako aj zamestnancov a študentov LF UPJŠ.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku