Dominanty Košíc – kaviareň Slávia

Priamo v centre Košíc sa nachádza budova, ktorá viac ako 100 rokov láka svojou jedinečnosťou a atmosférou. Domov tu našla aj vychýrená a slávna kaviareň Slávia.

Na mieste dnešnej kaviarne stál kedysi meštiansky dom, v ktorom od polovice 19. storočia fungoval hotel Schiffbeckov. Na konci 19. storočia sa stal jeho majiteľom košický podnikateľ a pivovarník Konštantín Bauernebl, ktorý hotel odkúpil a následne ho nechal zbúrať. Nová budova bola postavená známou košickou staviteľskou rodinou bratov Jakabovcov. Po roku 1901 sa stáva nájomcom František Schubert, ktorý tu otvára známu kaviareň. Po vzniku Československej republiky sa stala miestom stretávania sa českej a slovenskej inteligencie a zároveň bola priestorom pre budovanie česko-slovenskej vzájomnosti. Počas svojho fungovania kaviareň niekoľkokrát mení svoj názov.

Budova kaviarne Slávia je najkrajšou secesnou stavbou Hlavnej ulice. Fasáda kombinuje prvky viedenskej a budapeštianskej secesie. Centrálny atikový štít je v spodnej časti lemovaný rohom hojnosti, čo podčiarkuje viedenskú secesiu. Na fasáde sa nachádzajú zvislé lizény, ktoré zobrazujú rastliny viniča a chmeľu. Tieto symboly sú odkazom na pôvodného majiteľa budovy. Kaviareň sa v priebehu histórie stala vyhľadávaným centrom spoločenského života nielen domácich, ale aj cudzincov. Budova prežila niekoľko zmien štátnych a politických útvarov. Prevádzkovatelia však dokázali zachovať vysokú úroveň poskytovaných služieb naprieč desaťročiami. V 80. rokoch bola budova vyhlásená za kultúrnu pamiatku a neskôr za národnú kultúrnu pamiatku, čo svedčí o jej výnimočnosti. Po výraznej rekonštrukcii (2014 – 2015) si môžu ľudia opäť vychutnávať secesnú atmosféru kaviarne pri dobrej káve. Vďaka hudobnej relácii Slovenskej televízie sa Kaviareň Slávia spolu s budovou stali známe širokej verejnosti. Tento program poslúžil aj na to, aby ľudia v Košiciach mohli vidieť a počuť svojich obľúbených spevákov naživo.

Komentáre