Kino Úsmev sa stalo prvým inkluzívnym kinom na Slovensku

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Kino Úsmev sa stalo prvým inkluzívnym kinom na Slovensku. Do svojho dramaturgického programu zaradilo Otvorené premietania určené pre autistov, seniorov s kognitívnymi poruchami a ľuďom so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Počas autism friendly premietaní majú diváci možnosť voľného pohybu po kinosále a slobodu spontánneho prejavu bez akýchkoľvek obmedzení. Dementia friendly premietania sú určené seniorom s kognitívnymi poruchami, pričom sú pre nich prispôsobené časovo a výberom vhodného filmu. Pre nevidiacich a slabozrakých sú blind friendly premietania doplnené o audiokomentár a pre nepočujúcich sú premietania doplnené špeciálnymi titulkami. Inkluzívne podujatia sú bezplatné a kino Úsmev chce nimi k návšteve motivovať bežných divákov a scitlivovať ich voči potrebám ľudí zo zraniteľných skupín.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku