Dominanty Košíc – Daňový úrad

Naše mesto písalo dejiny a stálo pri rozhodujúcich okamihoch. Stopy o tom nesie množstvo budov. Jednou z nich je súčasné sídlo Daňového úradu v Košiciach.

Po zbúraní mestského opevnenia vzniklo nezastavané územie (glacis), kde boli v 80. rokoch 19. storočia vybudované dočasné barakové kasárne nazvané po cisárovi Františkovi Jozefovi I. Ten poskytol finančný základ na vybudovanie v podstate všetkých stavieb, ktoré tu vznikli. Najprv sa stavala budova kde dnes sídli Východoslovenské múzeum, nasledovala budova dnešného sídla Košického samosprávneho kraja. Posledná veľká stavba v tomto priestore bola budova Železničného riaditeľstva, dnešné sídlo Daňového úradu.

Budova kde od roku 1915 začalo sídliť vedenie Košicko-bohumínskej magistrály sa stavala v dvoch výrazných etapách. Prvá etapa bola v priebehu rokov 1913 až 1915. Projektoval ju významný budapeštiansky architekt Jozef Hubert. Druhá etapa prebiehala v rokoch 1921 až 1928 kedy sa postupne dostavali zvyšné časti komplexu a vznikol dnešný obdĺžnikový tvar. V priebehu rokov 1940 až 45 sa v budove nachádzalo aj Maďarské technické múzeum. V roku 1945 tu pôsobilo napríklad predsedníctvo Slovenskej národnej rady či predsedníctvo Zboru povereníkov. Istý čas tu boli umiestnené aj niektoré úrady miestneho národného výboru v Košiciach.

Stavbu možno zaradiť do rakúsko-uhorského typu monumentálnych administratívnych budov. Vyznačuje sa štýlom neobaroka so secesnou štylizáciou. Na priečelí sú vyobrazené mytologické postavy antických bohov, konkrétne sa tu nachádza Vulkán a Merkúr. Jednoduchý účelový pôdorys s chodbami a kanceláriami najlepšie slúžil potrebám administratívy. Dnešná podoba budovy a farebnosť sú výsledkom práce odborníkov, ktorí jej pri rekonštrukcii prinavrátili pôvodný ráz a charakter. Zaujímavosťou je, že na vnútornom nádvorí sa nachádza kryt civilnej ochrany, ktorý v čase studenej vojny slúžil ako technické zázemie pre krízové riadenie železníc. Taktiež slúžil ako ochrana v prípade vojnového nebezpečenstva pre zamestnancov, ktorí v budove pracovali.

Sťahovanie zamestnancov Daňového úradu do tohto komplexu prebiehalo v dvoch etapách. V roku 2017 z Rozvojovej ulice a v roku 2019 z Tomášikovej ulice. V súčasnosti tu pracuje približne 380 zamestnancov.

Komentáre