Tajomstvá archívov – Teplé dejiny Košíc

Homosexuálne orientovaní ľudia boli medzi nami v minulosti, sú a aj stále budú. Aj v Košiciach. V 19. storočí sa tejto oblasti začala venovať medicína. A takto vznikla homosexualita ako ju poznáme dnes. Dovtedy bola vnímaná len ako čin, ktorý treba potrestať a zbaviť sa ho. Prvý kodifikovaný uhorský trestný zákonník o zločinoch a prečinoch vznikol v roku 1878.

Rovnaký právny stav vydržal aj počas prvej Československej republiky. Vzniknúť malo nové československé právo, to sa však nepodarilo. Dokonca platil aj stav právneho dualizmu – to znamená, že na území Čiech, Moravy a Sliezska sa súdilo rakúskym trestným právom a na Slovensku a Podkarpatskej Rusi tým uhorským. V Štátnom archíve v Košiciach nachádzame aj záznamy, ktoré dokumentujú prípady ľudí, ktorí boli vystavení súdom práve na základe týchto zákonov.

Komentáre