Dominanty Košíc – Poštový palác

Košice sú nevyčerpateľnou studnicou pokladov. Ukrývajú v sebe množstvo nádherných budov a jednou z nich je palác v ktorom od svojho vzniku až dodnes sídli pošta.

V roku 1918 vzniká Československý štát, ktorý potreboval nové úradovne. Práve v Košiciach sa v tom čase postavilo veľké množstvo verejných budov a pošta patrí do radu týchto monumentálnych stavieb, ktoré boli súčasťou tohto procesu. Budova poštového a telegrafného úradu vznikla na predtým nezastavanom území pred západnou hranicou starého mesta. Pôvodný projektant budovy je Bohumír Kozák. Významný pražský architekt moderny a funkcionalizmu. Projekt ďalej rozpracovali brniansky architekti Koráb a Železný. Projektovať sa začalo v roku 1926 a do roku 1928 nasledovala realizácia stavby. V roku 1930 bola dokončená a postupne sa odovzdávala do užívania. Zaujímavý je štýl tejto budovy, ktorá sa môže javiť ako jednoduchá a bez špecifického tvaroslovia. Príkladom je aj samotné priečelie budovy, ktoré je posiate množstvom veľkých okien s jednoduchým výrazom. Horizontálne línie, ktoré sú tvorené obkladom a oknami, sú ešte podčiarknuté ukončením budovy v podobe na prvý pohľad plochej strechy. Jednotlivé prvky ako obklady stien alebo podlahy sú keramické, kameninové a sú z nich vyskladané geometrické vzory, ktoré spoločne vytvárajú farebnú hru. V hlavnej hale boli umiestnené poštové prepážky kde kedysi, tak ako aj dnes zamestnanci pošty obsluhovali zákazníkov. Denne je v týchto priestoroch prijatých a expedovaných niekoľko tisíc zásielok. Jedna z posledných budovaných častí bola budova rozhlasu, ktorá sa nachádza na južnom ohraničení tohto komplexu a tak ako pošta aj rozhlas dodnes slúžia svojmu účelu.

Komentáre