V Košiciach spomínali na obete holokaustu, čítali ich mená

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Pri pamätníku deportovaných Židov do koncentračných táborov na Idanskej ulici sa počas pamätného dňa holokaustu a rasového násilia čítali mená 70 obetí holokaustu. Prečo práve sedemdesiatich? Pretože v koncentračných táboroch zahynulo dokopy 70 000 Židov z územia Slovenska – a nasledujúcich tisíc rokov sa bude čítať každý rok 70 mien, pretože v judaizme platí, že človek nezomrie kým sa vyslovuje jeho meno.

Pamätný deň holokaustu a rasového násilia si pripomíname každoročne 9. septembra – v deň, kedy bol vydaný Židovský kódex, ktorý riešil postavenie Židov na Slovensku. Pri príležitosti 80. výročia prijatia kódexu sa zaň slovenská vláda ospravedlnila. Účastníci spomienky sa zhodli, že na tieto udalosti sa nesmie nikdy zabudnúť.

Komentáre