Kultúrna stratégia na roky 2021 – 2027 má jasné ciele

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Zveľaďovať infraštruktúru, ktorú Košice nadobudli počas titulu EHMK 2013, stať sa zodpovednejší voči životnému prostrediu a spoločnosti. Toto sú ciele kultúrnej stratégie na roky 2021 – 2027, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo v máji tohto roku.

Stratégiu pre mesto pripravila organizácia Creative Industry Košice, ktorá aktuálne pripravuje akčný plán.

Na tento účel zorganizovali diskusiu so zástupcami mesta aj jednotlivých kultúrnych inštitúcii aby sa v pláne mohli posunúť vpred.

Najväčším nedostatkom v kultúre je aktuálne samotná pandémia, ktorá výrazne skomplikovala kultúrny život.

Podľa prieskumov CIKE záujem Košičanov o kultúru narastá. V organizácii sa snažia aj o to aby boli informácie o kultúre v Košiciach dostupné aj pre obyvateľov, ktorí nevyužívajú sociálne siete.

Komentáre