Dominanty Košíc – Gréckokatolícky kostol

Košice – mesto mnohých národností a náboženských vierovyznaní, ktoré ho počas dejín formovali a zanechávali po sebe nezmazateľnú stopu. Tá pretrvala až do súčasnosti.

Samostatná gréckokatolícka farnosť v Košiciach vzniká až v roku 1871. V tom čase však chrám ešte stále neexistuje. Začína sa budovať v roku 1882 a dokončený je v roku 1886. Chýbajú však ešte veže, kazateľnica či ikonostas. Vďaka finančným darom je v roku 1896 skompletizovaný do dnešnej podoby. Zaujímavosťou je, že takmer všetky remeselnícke práce či už stavebného charakteru ale aj výzdoba pochádzajú z dielne košických majstrov. Pri kopaní základov boli objavené kanály, ktoré kedysi privádzali vodu do obrannej priekopy mesta. Kvôli problémom so spodnou vodou a nestabilným podložím museli vybudovať základy do 6 m hĺbky. Tento jednoloďový chrám je dlhý 44 m, široký 12 m a výška kostola vo svätyni a v lodi je 17 m. Chrám je budovaný v neobyzantskom štýle. K ďalším typickým prvkom patria aj vonkajšie oblúky a klenby. Nechýbajú veže s cibuľovitým zakončením, ktoré odkazuje práve na byzantské umenie. Za pozornosť stojí aj stropná maľba, ktorá pozostáva z troch medailónov. Tie zobrazujú Krst Krista v Jordáne, Zmŕtvychvstanie Pána a Zoslanie Svätého ducha. Počas 1. a 2. svetovej vojny komunita prišla nielen o množstvo mužov, ktorí padli v bojoch, ale armádou boli zhabané aj zvony na vojenské účely. Povojnové obdobie prinieslo opäť neľahké časy, pretože v roku 1950 bola vtedajšou štátnou mocou zrušená Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Od roku 1997 sa kostol stáva Katedrálnym chrámom a sídlom biskupa.

Komentáre

TelKE

Prinášame vám aktuálne informácie z mesta Košice. Sme mestský informačný kanál. Sme TelKE

Najnovšie príspevky

Sleduj nás aj ja Facebooku