Dominanty Košíc – Františkánsky kostol

Dávna história mesta dýcha v Košiciach na mnohých miestach. Pulzuje v tichosti v stavbách a chrámoch, ktoré zdobia historické centrum našej metropoly.

Františkánsky chrám bol budovaný v 14. storočí a úplne dostavaný v roku 1405. Kostol bol po vybudovaní zasvätený svätému Mikulášovi, neskôr sa jeho patrónom stal svätý Anton Paduánsky a je tomu tak až dodnes. V roku 1556 zachváti mesto Košice veľký požiar a zničený je aj františkánsky kostol. Františkáni potom na istý čas z mesta odchádzajú. Na konci 16. storočia po obsadení Jágru Turkami prichádza do Košíc Jágerská kapitula. Chrám bol okrem Jágerskej kapituly užívaný spolu s vojskom. Biskup pôsobil v svätyni a vojsko v zvyšnej časti kostola. V roku 1804 vzniká v Košiciach biskupstvo. Františkánsky kláštor sa stáva seminárom a kostol získava prívlastok seminárny. Počas napoleónskych vojen na začiatku 19. storočia tento objekt využívala armáda ako sklad.

Kostol bol pôvodne budovaný ako trojloďový v gotickom štýle. Neskôr prešiel premenami a nadobudol barokový ráz. Svätyňa ostala gotická a dnešná jedna loď kostola je baroková. Pozornosť návštevníkov upúta oltár so vzácnou baldachýnovou konštrukciou. Nachádza sa tu postava Karola Boromejského, ktorý je patrónom kňazského seminára. Nechýba veľký oltárny obraz sv. Antona Paduánskeho s božou matkou Máriou a s dieťaťom Ježišom. Unikátom chrámu sú krypty, ktoré sú pravdepodobne najväčšie v Košiciach. Krypty boli po každej vojne vyrabované a kosti rozhádzané. Takýto osud postihol aj ostatky biskupa Kisdyho, ktorý tu bol pochovaný. Pri poslednej rekonštrukcii boli jeho kosti spolu s ostatnými pozbierané a uložené do osária. Kostol je druhý najstarší v Košiciach, zároveň je najdlhší. O 1,5 metra prekonal aj samotný Dóm sv. Alžbety.

Komentáre