Dominanty Košíc – Premonštrátsky kostol

Historické centrum metropoly východu je posiate sakrálnymi pamiatkami. Jednou z nich je kostol mnohých mien a prívlastkov, ktorý je po stáročia svedkom plynutia času.

Súčasný Premonštrátsky kostol Najsvätejšej Trojice bol vybudovaný na mieste Kráľovského domu. Ten sa spomína už v 15. storočí. Fungoval ako úrad kde vykonával svoju funkciu miestodržiteľ. Toto miesto by sme mohli dnes prirovnať k Magistrátu mesta Košice. Počas náboženských vojen v období reformácie a protireformácie to vyzeralo tak, že čomu veril zemepán, gróf alebo vojvoda, takú vieru mali vyznávať aj poddaní. Žofia Báthoryová nechala vybudovať nielen samotný kostol, ale aj krypty, ktoré sa nachádzajú pod kostolom. Tie mali slúžiť ako pohrebisko Rákoczyovskej rodiny. Dnes nie sú prístupné, pretože v minulosti boli vykradnuté a aktuálne prebieha ich obnova. Chrám bol majetkom jezuitov až do zrušenia rádu na konci 18. storočia (1773). Jozef II. rušil všetky rehole, ktoré považoval za neužitočné. Ponechané boli len tie, ktoré vyučovali alebo vychovávali. Kostol si zachováva svoj pôvodný ranobarokový ráz. Je jednoloďový s dvoma vežami, ktoré mali pôvodne cibuľovité zakončenie. Fasáda je jednoduchá a odkazuje na doznievajúcu renesanciu. Mobiliár, ktorý sa nachádza v chráme pochádza približne z prvej polovice 18. storočia.

Počas letných prázdnin je možné absolvovať komentovanú prehliadku kostola. Prehliadky sú zabezpečené počas pracovných dní vrátane štátnych sviatkov v čase od 9 do 15. hodiny.

Komentáre