Tajomstvá archívov – Notári (2.časť)

Obecných a obvodných notárov sme si predstavili v prvej časti. Teraz sa pozrieme na notárov verejných, ktorí mali v zásade úplne iné právomoci ako ich rovnomenní kolegovia z obcí. Vznik inštitúcie verejných notárov datujeme na presný deň – 1. augusta 1875. Vystavoval napríklad kúpno-predajné zmluvy, záložné zmluvy či napríklad aj zmluvy o prenájmoch. Viedli tiež pozostalostné konania, ale angažoval sa aj v sirotských a exekučných záležitostiach. A aj keď verejní notári boli inou inštitúciou ako obecní, niečo ich predsa len spájalo. Viac o tom v relácii Tajomstvá archívov.

Komentáre