Dominanty Košíc – TUKE

Tradícia vzdelanosti má v metropole východu silné korene. Technická univerzita v Košiciach je jej dlhoročnou a neodmysliteľnou súčasťou.

Počiatky technického vysokého školstva v Košiciach siahajú do roku 1937, kedy bola zriadená Štátna vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika. Predvojnové udalosti však zapríčinili jej presťahovanie do Prešova, potom do Martina, až nakoniec zakotvila v Bratislave a dala základ dnešnej Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. História TUKE sa začala písať začiatkom akademického roka 1952/53, keď začali s výučbou tri fakulty, ktorými bola táto univerzita zriadená, a to fakulta banícka, hutnícka a fakulta ťažkého strojárenstva. Vtedy ešte niesla názov Vysoká škola technická. Dnešné pomenovanie získala v roku 1991. Prvým rektorom, ktorý pôsobil na čele tejto vzdelávacej inštitúcie bol František Kámen. Postupne vznikali ďalšie fakulty: elektrotechnická 1969, stavebná 1976, odborných štúdií 1992 (dnešná Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove), ekonomická fakulta 1992, Fakulta úžitkových umení 1998 (dnešná Fakulta umení) a Letecká fakulta Technickej univerzity v roku 2005.

Absolventi TUKE sú veľmi úspešní a približne 95 percent z nich pracovne pôsobí v tých oblastiach, ktoré vyštudovali. Zárukou kvality sú taktiež medzinárodné spolupráce napríklad so Spojenými štátmi americkými, Čínou alebo Japonskom. Táto popredná univerzita je v mnohých oboroch jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.

Komentáre