Dominanty Košíc – Dominikánsky kostol

Spiritualita má v Košiciach svoj domov dlhé stáročia. Svedčí o tom aj sakrálna pamiatka, ktorá nás zavedie až do stredoveku.

Zakladateľ Rádu kazateľov, ktorých poznáme ako dominikánov, bol sv. Dominik Guzmán – kňaz pochádzajúci zo Španielska. Dominikáni v Košiciach pôsobia už od 13. storočia. Vybudovali komplex, ktorý obsahuje kláštor spolu s kostolom. Podľa archívnych dokumentov stavba stredovekého kostola trvala dlho. Z dochovaných informácii vieme, že bol dostavaný okolo roku 1336. Kostol je jednoloďový so svätyňou. Tá meria 17,8 metra a je vraj jedna z najdlhších na Slovensku. Kaplnka pod vežou dýcha typickým stredovekom a ukrýva unikátne kamenné prvky z 13. storočia. Pozornosť návštevníkov upúta impozantná maľba. Tá je pripisovaná Štefanovi Vörösovi, ktorý kvôli vytvoreniu historickej atmosféry do fresiek domaľoval praskliny.

Ak chcete spoznať dávnu históriu Košíc, navštívte Dominikánsky kostol, ktorý v sebe okrem dobovej atmosféry ukrýva mnohé krásy.

Komentáre