Mestská polícia začala kontrolovať vozidlá na Hlavnej ulici

Mestská polícia Košice v spolupráci s Políciou Slovenskej republiky začali tento týždeň kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky v historickej časti mesta Košice. Kontrola je zameraná na správanie sa vodičov motorových a nemotorových vozidiel jazdiacich v pešej zóne, ako aj na oprávnenosť vjazdu týchto vozidiel do pešej zóny. Mesto Košice chce pravidelnými kontrolami redukovať počet motorových vozidiel, ktoré nemajú na vjazd do historickej časti mesta oprávnenie a svojim pohybom poškodzujú dlažbu v historickej časti mesta. Za posledných 10 rokov stáli opravy poškodených úsekov dlažby v pešej zóne viac ako 2,6 milióna eur. Mestská polícia upozorňuje, že podľa zákona je do pešej zóny povolený vjazd len tým vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka. Za jej nerešpektovanie hrozí vodičom v blokovom konaní pokuta do výšky 50 eur, v správnom konaní do výšky 100 eur. Motorovým vozidlám je na Hlavnej ulici určený električkový pás, nemotorovým vozidlám pruh pre cyklistov s predpísaným smerom jazdy, v ostatných častiach pešej zóny stred ulice. Ak zabezpečujete zásobovanie, dodržujte na to vyhradený čas uvedený na dopravnej značke.

Komentáre