Na rozvoji Košíc sa budú podieľať odborníci z metropoly východu

Aj Košice už majú svoju ozvučnú dosku – panel odborníkov, ktorí sa budú podieľať na budúcnosti a rozvoji Košíc a okolia.

Na prvú diskusiu si mesto Košice a CIKE pozvali odborníkov z viacerých sfér či už išlo o bussiness, sociálny rozvoj, školstvo či mestské plánovanie.

Program hospodárskeho a socialného rozvoja Košíc a okolia, v skratke PHSR, analzyuje problémy v meste, ktoré chce riešiť formou spolupráce mesta s odborníkmi.

Záujem zo strany odborníkov participovať na programe bol vysoký.

Projekt bude prebiehať v priebehu tohto roka, v decembri by sa jeho pvýsledky mali dostať na rokovanie mestského zastupiteľstva. Výsledkom projektu bude dokument, ktorý bude dôležitý pre budúci rozvoj mesta či čerpanie eurofondov. Slúžiť bude aj ako podklad pre ďalšie práce na územnom plánovaní mesta.

Komentáre